1. Wprowadzenie
Proszę uważnie zaznajomić się z warunkami sprzedaży.

2. Interpretacja
W tych warunkach sprzedaży „my” oznacza

AjurShop s. r. o.
Tupolevova 1009/8
851 01 Bratislava-Petržalka
Słowacja
REGON: 51117657
NIP: SK2120599283

Numer identyfikacyjny 51117657 ( również „nas” i „nasz” będą odpowiednio interpretowane; w tekście również jako „Sprzedający”), a „Ty” oznacza naszego potencjalnego klienta ( „Państwa” będzie odpowiednio interpretowane; w tekście również jako „kupujący”).

3. Informacje ogólne 
3.1. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.ajurshop.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotówkach.
3.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania ISSZ Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sad właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Zamówienia
5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
– pocztę mailową (24h) – podając nazwę produktu, pełne dane zamawiającego,
– za pośrednictwem sklepu internetowego www.ajurshop.pl
Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
5.2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail, pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia
5.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową .
5.4. W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.

6. Ceny towarów i płatność
6.1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Ceny zawierają podatek VAT.
6.2. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

a) Przesyłkownia

b) Poczta Polska

b) Poczta Polska Ekspres

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub inne propozycje dostawy skontaktuj się z nami na kontakt@ajurshop.pl.

6.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Płatność przelewem bankowym

b) Płatność za pobraniem (przy odbiorze)

7. Koszty i termin dostawy
7.1. Wszystkie dodatkowe informacje na temat zwrotów można uzyskac pisząc na adres kontakt@ajurshop.pl

7.2. Czas wysłania paczki to 3-4 dni robocze

7.4. Koszty dostawy jest na stronie Dostawa i platność.

8.Zwroty towaru
8.1 Konsument ma prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet. Jest to tak zwane prawo do odstąpienia od umowy. Może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki.

8.2 Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy lub dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.

8.3 Zwracany towar proszę przesłać na adres: AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava-Petržalka, Słowacja.

8.4 Sprzedający ma 14 dni na oddanie pieniędzy, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem
bądź do otrzymania dowodu wysyłki.

8.5 Konsument ponosi koszty przesyłki towaru do sprzedawcy.

8.6 Sprzedający musi zwrócić koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta.

8.7 Sprzedający powinien zwrócić konsumentowi pełną kwotę, chyba że nastąpiło zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

8.8 Jakich towarów nie można zwracać: towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia
(np. artykuły spożywcze); ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze,
chusteczki nawilżane).

8.9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, art. 14 ust. 1 konsument ma prawo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów
za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

9. Reklamacja 
Wszystkie dodatkowe informacje na temat reklamacji można uzyskac pisząc na adres kontakt@ajurshop.pl.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady zgodnie z terminem podanym w ustawie, czyli do 24 miesięcy od momentu wydania rzeczy klientowi. W przypadku produktów: drewniane muszki, spinki do mankietów, portfele, wizytowniki, męskie torby, paski, krawaty, poszetki, spinki do krawata, biżuteria i lusterka, sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wadliwego produktu niezależnie od ustawowego terminu 24 miesięcy od momentu wydania rzeczy klientowi, w przypadku, że klient korzystał z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Reklamację rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
Reklamację Klient może zgłosić następująco:
a) 1 sposób: Klient wysyła zdjęcia uszkodzonego produktu na adres mailowy: kontakt@ajurshop.pl.

10. Prywatność 
Polityka ochrony prywatności zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

11. Zmiany regulaminu 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług www.ajurshop.pl w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.