Informații de bază

Acești termeni și condiții se aplică contractelor încheiate de la distanță într-un magazin online situat pe numele de domeniu www.ayurshop.ro (denumit în continuare „e-shop” sau „magazin online”) între vânzător și cumpărător, care este un consumator.

Un consumator este o persoană fizică care, atunci când încheie și execută un contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale comerciale, ocupaționale sau profesionale. Achizițiile efectuate de către o entitate comercială sunt reglementate de dispozițiile dreptului comercial.

Vânzătorul și operatorul magazinului online este
Numele companiei: AjurShop s. r. o.
Sediul: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – districtul municipal Petržalka, Republica Slovacă
CUI: 51117657
CIF: 2120599283
Nr. I TVA: SK2120599283
Compania este înregistrată în Registrul Comertului al Tribunalului Municipal Bratislava III, Secțiunea: Sro, Nr. de înregistrare: 122868/B.

Adresa e-mail: contact@ayurshop.ro

Comanda și încheierea contractului

Trimiterea unei comenzi completate de către cumpărător este considerată ca o propunere de încheiere a unui contract pe baza ofertei vânzătorului din e-shop. Încheierea contractului are loc în momentul confirmării comenzii de către vânzător.

Prețurile mărfurilor

Toate prețurile produselor din e-shop sunt finale, inclusiv toate taxele. Vânzătorul este plătitor de TVA. Prețul produsului nu include costurile de livrare. Acestea sunt listate la adresa www.ayurshop.ro/livrare-si-plata/. De asemenea, costurile de livrare sunt indicate în coșul de cumpărături și, de asemenea, în formularul de comandă înainte de finalizarea comenzii, unde cumpărătorul vede și prețul total al comenzii, inclusiv costul de livrare.

Plata pentru mărfuri

Vânzătorul acceptă plata pentru mărfurile comandate prin metodele specificate pe site-ul www.ayurshop.ro/livrare-si-plata/ și în formularul de comandă înainte de finalizarea comenzii. Ca parte a comenzii în e-shop, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul pentru mărfurile comandate.

Livrarea mărfurilor

În cazul în care termenul de livrare nu este specificat pentru produs, vânzătorul trebuie să livreze mărfurile cumpărătorului în termen de cel mult 30 de zile. Cu toate acestea, termenul obișnuit de livrare este de 2 până la 3 zile.

Se consideră că mărfurile au fost recepționate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o parte terță desemnată de către cumpărător (cu excepția transportatorului) recepționează toate părțile din mărfurile comandate sau, dacă a) mărfurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, în momentul recepționării mărfurilor care au fost livrate ultimele, b) mărfurile sunt livrate din mai multe părți sau piese, în momentul acceptării ultimei părți sau a ultimei piese, c) mărfurile sunt livrate în mod repetat pe o perioadă determinată, în momentul recepției primei livrări a mărfurilor.

Procedura de reclamații

Vânzătorul este răspunzător pentru viciile mărfurilor la recepția acestora de către cumpărător. În cazul mărfurilor folosite, vânzătorul nu răspunde pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura acestora. În cazul mărfurilor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele pentru care s-a convenit prețul mai mic. Cu excepția cazului în care produsele sunt perisabile sau la mâna a doua, vânzătorul este răspunzător pentru defectele care apar după ce produsele au fost preluate în perioada de garanție (garanție).

Perioada de garanție pentru mărfurile noi este de 24 de luni, care curge de la data recepționării mărfurilor de către cumpărător. Perioada de garanție pentru mărfurile folosite este de 12 luni. În cazul în care pe articolul vândut, pe ambalajul acestuia sau pe instrucțiunile care îl însoțesc este indicată o perioadă de utilizare, perioada de garanție nu expiră înainte de expirarea acestei perioade. Cumpărătorul trebuie să facă o reclamație pentru produsele perisabile cel târziu în ziua următoare cumpărării.

Certificatul de garanție se eliberează la cererea cumpărătorului. Dovada de cumpărare este suficientă pentru a face o reclamație.

În cazul în care mărfurile prezintă un defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul de a obține remedierea gratuită, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate.

În loc să înlăture defectul, cumpărătorul poate solicita înlocuirea articolului sau, în cazul în care defectul se referă doar la o parte a articolului, înlocuirea părții respective, dacă acest lucru nu implică costuri disproporționate pentru vânzător în raport cu prețul mărfurilor sau cu gravitatea defectului. Vânzătorul poate întotdeauna să înlocuiască articolul defect cu unul fără defecte în loc să înlăture defectul, dacă acest lucru nu provoacă inconveniente grave cumpărătorului. În cazul în care există un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corectă a produsului ca un produs fără defect, cumpărătorul are dreptul de a obține înlocuirea produsului sau de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului în cazul în care viciile pot fi remediate, dar dacă cumpărătorul nu poate utiliza obiectul în mod corespunzător din cauza reapariției viciului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În cazul în care există alte defecte iremediabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului obiectului.

Drepturile bazate pe răspunderea pentru defecte se exercită la adresa vânzătorului, AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava, Republica Slovacă. Cu toate acestea, în cazul în care certificatul de garanție indică un serviciu de garanție care se află în locația vânzătorului sau într-o locație mai apropiată de cumpărător, cumpărătorul își exercită dreptul de reparare în cadrul serviciului de garanție. Serviciul de garanție este obligat să efectueze reparația în termen de cel mult 30 de zile.

În cazul unei înlocuiri, perioada de garanție va începe din nou de la data recepționării noului articol. Același lucru este valabil și în cazul în care o piesă care a fost garantată este înlocuită.

Soluționarea unei reclamații înseamnă finalizarea procedurii de reclamație prin predarea produsului reparat, înlocuirea produsului, rambursarea prețului de achiziție al produsului, plata unei reduceri rezonabile a prețului produsului, o invitație scrisă de a prelua performanța, invitație scrisă de preluare a punerii în aplicare, sau un refuz motivat.

Atunci când se face o reclamație, vânzătorul stabilește metoda de tratare a reclamației imediat sau, în cazuri complexe, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data reclamației, în cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării produsului sau serviciului, în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației. După ce s-a stabilit metoda de tratare a reclamației, aceasta se tratează imediat; în cazuri justificate, reclamația poate fi tratată mai târziu; cu toate acestea, tratarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii acesteia. După expirarea perioadei de tratare a reclamației, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract sau de a obține înlocuirea produsului cu un produs nou.

În cazul în care cumpărătorul a făcut o reclamație pentru un produs în primele 12 luni de la achiziție, vânzătorul poate respinge reclamația numai pe baza unei evaluări profesionale; indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu va solicita cumpărătorului să plătească costurile evaluării profesionale sau orice alte costuri legate de evaluarea profesională. Vânzătorul furnizează cumpărătorului o copie a evaluării profesionale care justifică respingerea creanței în termen de cel mult 14 zile de la data soluționării creanței. În cazul în care cumpărătorul a făcut o reclamație pentru produs după 12 luni de la achiziție și vânzătorul a respins-o, vânzătorul indică în documentul privind tratarea „reclamației” cui poate trimite cumpărătorul produsul pentru o expertiză. În cazul în care produsul este trimis la o persoană desemnată pentru expertiză, costurile expertizei, precum și orice alte costuri suportate în mod rezonabil în legătură cu aceasta, sunt suportate de vânzător, indiferent de rezultatul expertizei. În cazul în care cumpărătorul dovedește răspunderea vânzătorului pentru defect prin expertiza de specialitate, cumpărătorul își poate reitera cererea; perioada de garanție nu expiră în timpul efectuării expertizei. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data reafirmării cererii de despăgubire, toate costurile suportate pentru expertiza, precum și toate costurile conexe suportate în mod rezonabil. Revendicarea reafirmată nu poate fi respinsă.

Vânzătorul este obligat să emită o confirmare către cumpărător atunci când face o reclamație. În cazul în care reclamația este făcută prin e-mail, vânzătorul este obligat să transmită imediat confirmarea reclamației către cumpărător; dacă nu este posibilă transmiterea imediată a confirmării, aceasta trebuie transmisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada reclamației; confirmarea reclamației nu trebuie transmisă dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi reclamația într-un alt mod.

Restituirea mărfurilor – retragerea din contract fără motiv

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile de la data recepției mărfurilor. Acest drept poate fi exercitat numai de către consumator.

Se consideră că mărfurile au fost recepționate de către cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o parte terță desemnată de către cumpărător (cu excepția transportatorului) recepționează toate părțile din mărfurile comandate sau, dacă a) mărfurile comandate de către cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, în momentul recepționării mărfurilor care au fost livrate ultimele, b) mărfurile sunt livrate din mai multe părți sau piese, în momentul acceptării ultimei părți sau a ultimei piese, c) mărfurile sunt livrate în mod repetat pe o perioadă determinată, în momentul recepției primei livrări a mărfurilor.

Cumpărătorul se poate retrage din contract, al cărui obiect este livrarea mărfurilor, chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

Cumpărătorul nu se poate retrage din contract, al cărui obiect este:

  • vânzarea de mărfuri realizate în funcție de cerințele specifice ale consumatorului, de mărfuri pe măsură sau de mărfuri concepute special pentru un singur consumator;
  • vânzarea de mărfuri care sunt supuse unei deteriorări rapide sau perisabile – de exemplu, alimente care sunt marcate cu o dată limită de consum („a se consuma până la“);
  • vânzarea de mărfuri închise într-un ambalaj de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare;
  • vânzarea de mărfuri care, datorită naturii lor, pot fi amestecate în mod inextricabil cu alte mărfuri după livrare.

Cumpărătorul își poate exercita dreptul de retragere din contract în scris sau pe un alt suport durabil (de exemplu, prin e-mail) sau prin trimiterea unui formular completat, care este disponibil la adresa https://ayurshop.ro/formular-de-retragere-din-contract.pdf.

Dreptul de retragere din contract poate fi exercitat, de asemenea, prin trimiterea unei notificări de retragere din contract în ultima zi a perioadei de 14 zile.

La primirea notificării de retragere din contract, vânzătorul returnează cumpărătorului, în termen de cel mult 14 zile, toate plățile primite de la cumpărător în temeiul sau în legătură cu contractul, inclusiv costurile de transport, de livrare și de expediere și alte costuri și taxe. Vânzătorul rambursează plata în același mod în care cumpărătorul a utilizat pentru plata sa. De asemenea, Cumpărătorul poate conveni cu Vânzătorul o altă metodă de rambursare.

Vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorului costurile suplimentare în cazul în care cumpărătorul a ales în mod expres o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare normală oferită de vânzător. Prin costuri suplimentare se înțelege diferența dintre costul de livrare ales de Cumpărător și costul celei mai ieftine metode normale de livrare oferite de Vânzător.

În cazul retragerii din contract, vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorul înainte ca mărfurile să îi fie livrate sau până când cumpărătorul nu dovedește că mărfurile au fost returnate vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul propune să ridice mărfurile personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta.

Cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia mărfurile în termen de 14 zile de la data retragerii din contract. Acest termen se consideră a fi respectat dacă mărfurile au fost predate pentru expediere cel târziu în ultima zi a termenului.

În cazul retragerii din contract, cumpărătorul suportă numai costurile de returnare a mărfurilor la vânzător sau la persoana autorizată de vânzător să primească mărfurile, precum și costurile de returnare a mărfurilor care, din cauza naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii mărfurilor care rezultă din manipularea mărfurilor care depășește manipularea necesară pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea mărfurilor.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Consumatorul cumpărător are dreptul de a contacta vânzătorul cu o cerere de despăgubire (prin e-mail la contact@ayurshop.ro) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a tratat reclamația sa sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile de consumator. În cazul în care vânzătorul răspunde negativ la această solicitare sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la trimiterea acesteia, consumatorul are dreptul de a înainta o propunere de soluționare alternativă a litigiilor către o entitate de soluționare alternativă a litigiilor (denumită în continuare „entitate SAL”). Entitățile SAL sunt entități și persoane juridice autorizate în temeiul Legii privind soluționarea alternativă a litigiilor. O listă a entităților ADR poate fi găsită pe site-ul web al Comisiei Europene https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

Consumatorii pot, de asemenea, să depună o plângere prin intermediul platformei alternative de soluționare a litigiilor a OAR, care este disponibilă online la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Soluționarea alternativă a litigiilor poate fi utilizată numai de către un consumator, o persoană fizică care nu acționează în cadrul activității sale comerciale, al unui loc de muncă sau al unei profesii, atunci când încheie și execută un contract de consum. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai în cazul unui litigiu dintre un consumator și un vânzător care decurge dintr-un contract de consum sau are legătură cu acesta. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai în cazul contractelor la distanță. Soluționarea alternativă a litigiilor nu se aplică litigiilor în cazul în care valoarea litigiului nu depășește 20 EUR. Entitatea de SAL poate solicita consumatorului să plătească o taxă pentru inițierea procedurii de SAL până la maximum 5 EUR, inclusiv TVA.

Mențiuni de sănătate și nutriționale

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, nu se pot face alte mențiuni nutriționale și de sănătate decât cele permise pe niciun aliment. Orice informații privind mențiunile nutriționale și de sănătate prezentate pe site-ul web al vânzătorului reprezintă doar o compilație de informații disponibile în mod liber din surse de informare naționale și străine și nu constituie în niciun caz o dovadă a acțiunii reale a alimentului sau a efectelor sale nutriționale și medicinale. În cazul în care Cumpărătorul are nevoie de informații exacte susținute de studii profesionale și științifice, este important să consulte toate sursele profesionale disponibile. Cumpărătorul trebuie să se consulte întotdeauna cu medicul său înainte de a utiliza alimentul, atât în ceea ce privește posibilele efecte pozitive, cât și cele nedorite.

Sfaturile, informațiile și prescripțiile furnizate pe site-ul web al vânzătorului nu înlocuiesc sfatul medicului. Acestea reprezintă doar recomandarea personală a Vânzătorului. Vânzătorul nu este răspunzător pentru orice interpretare eronată a conținutului. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru propria sănătate.

Toate informațiile de pe site-ul web al vânzătorului sunt oferite doar în scop informativ și nu înlocuiesc în niciun caz tratamentul prescris de un medic. Prin urmare, Vânzătorul recomandă ca toate problemele de sănătate ale Cumpărătorului să fie consultate cu medicul curant al acestuia, în special în cazul femeilor însărcinate și care alăptează, al copiilor mici sau al persoanelor care suferă de boli grave.